O kancelarii

Adwokat Karolina Wrąbel jest absolwentem kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem adwokata Tomasz Wójtowicza. W 2015 r. złożyła egzamin adwokacki, prowadzi własną praktykę zawodową.

Adwokat Karolina Wrąbel rozpoczęła zdobywanie doświadczenia już w trakcie studiów magisterskich, pracując w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej ś.p. adwokata Stefana Lewickiego w Łodzi, a następnie w kancelarii Obligo Sieczkowski i Spółka Kancelaria Adwokacka sp.k. z siedzibą w Łodzi. W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej swoją praktykę zawodową zdobywała w Kancelarii Adwokackiej – Paduszyński, Wójtowicz, Fijałkowska, Tomczyk Spółka Partnerska Adwokatów z siedzibą w Łodzi.

Mając na uwadze kilkuletnie doświadczenie oraz współpracę z kancelariami specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa adw. Karolina Wrąbel stawia na kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jak również klientów indywidualnych.

Zapraszam do współpracy.

Zakres usług

W zakresie usług Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, a także osób prywatnych, obejmującą:

 • doradztwo prawne
 • sporządzanie opinii prawnych
 • przygotowywanie lub opiniowanie umów, pism procesowych, środków odwoławczych i innych dokumentów
 • reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również organami administracji publicznej
 • udział w negocjacjach handlowych
 • windykację należności
 • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym
 • Prawo Cywilne i Rzeczowe

 • zawezwanie do próby ugodowej
 • sprawy o zapłatę z tytułu umów
 • nienależyte wykonanie umów, niewykonanie umów
 • naruszenie dóbr osobistych
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z uszczerbkiem na zdrowiu doznanym na skutek wypadku komunikacyjnego, błędu w sztuce medycznej, przestępstwa
 • sprawy o odszkodowanie doznane wskutek pożarów, włamań, zniszczeń mienia
 • zasiedzenie
 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie i zniesienie służebności gruntowej, osobistej
 • sprawy wieczystoksięgowe
 • Prawo Karne

 • obrona procesowa w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • reprezentacja procesowa interesów pokrzywdzonego
 • reprezentacja interesów skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym dotycząca np. przerwy w wykonaniu kary, odroczeniu wykonania kary
 • Prawo Handlowe

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców
 • zakładanie i rejestracja spółek osobowych (spółka: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna), kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna)
 • rejestracja zmian w umowach spółek lub statutach w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • sprawy o zapłatę
 • odpowiedzialność członków zarządu
 • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych związanych z działalnością spółek
 • Prawo Rodzinne i Spadkowe

 • rozwód i separacja
 • alimenty
 • kontakty z dzieckiem
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • podział majątku wspólnego
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • testament
 • zachowek
 • zabezpieczenie spadku
 • Kontakt

  Kancelaria Adwokacka
  Adwokat Karolina Wrąbel
  ul. Gdańska 90 Lok. 2-2.2
  90-508 Łódź

  Wejście od ul. Struga

  +48 695 677 270
  kancelaria@wrabel.pl

  NIP: 508 001 08 06

  Mapa dojazdu

  Kancelaria współpracuje z

  Notariusz Krzysztof Kabara


  Kancelaria Notarialna
  ul. Tylna 4c lok.38
  90-364 Łódź
  Tel.: 42 250 06 50
  E-mail: krzysztof.kabara@notariusze.lodz.pl


  Komornik Sądowy Agnieszka Bilska


  Kancelaria Komornicza
  ul. Osiedle Niewiadów 49 lok. 207
  97-225 Ujazd
  Tel.: 44 710 06 71
  E-mail: tomaszow.mazowiecki.bilska@komornik.pl


  Referencje


  Emiton Group Sp. z o.o.


  wiodący dystrybutor aparatów słuchowych w województwie łódzkim