Doświadczenie. Rzetelność. Skuteczność.

Umów się na poradę

+48 695 677 270

Karolina Wrąbel

Adwokat Karolina Wrąbel jest absolwentem kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem adwokata Tomasz Wójtowicza. W 2015 r. złożyła egzamin adwokacki, prowadzi własną praktykę zawodową.

Adwokat Karolina Wrąbel rozpoczęła zdobywanie doświadczenia już w trakcie studiów magisterskich, pracując w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej ś.p. adwokata Stefana Lewickiego w Łodzi, a następnie w kancelarii Obligo Sieczkowski i Spółka Kancelaria Adwokacka sp.k. z siedzibą w Łodzi. W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej swoją praktykę zawodową zdobywała w Kancelarii Adwokackiej – Paduszyński, Wójtowicz, Fijałkowska, Tomczyk Spółka Partnerska Adwokatów z siedzibą w Łodzi.

Adwokat Karolina Wrąbel wykonuje również funkcję mediatora w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Wpisana jest na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Nadto jest członkiem Stowarzyszenia Mediatorów „Pactus” z siedzibą w Łodzi.

Zapraszam do współpracy.

W zakresie usług Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, a także osób prywatnych, obejmującą:

 • doradztwo prawne
 • sporządzanie opinii prawnych
 • przygotowywanie lub opiniowanie umów, pism procesowych, środków odwoławczych i innych dokumentów
 • reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również organami administracji publicznej
 • udział w negocjacjach handlowych
 • windykację należności
 • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym

 • Prawo Karne

  Prawo Cywilne i Rzeczowe

  Prawo Handlowe

  Prawo Rodzinne i Spadkowe

  Kancelaria prowadzi mediacje sądowe, wszczynane na podstawie skierowania sądu w trakcie prowadzonego postępowania sądowego i mediacje pozasądowe (umowne) wszczynane na podstawie umowy pomiędzy stronami (stroną sporu) i mediatorem w sytuacji, gdy strony decydują się na rozwiązanie sporu poza sądem. Możliwe jest także zawarcie umowy w trakcie toczącego się postępowania sądowego, kiedy strony wyrażają wolę wypracowania porozumienia w sprawie będącej przedmiotem postępowania sądowego.

  Co to jest mediacja?

  Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzoną do satysfakcjonującego obie strony, na drodze negocjacji, porozumienia. Mediator wspiera przebieg negocjacji - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu. Mediacja to obecnie najskuteczniejszy środek do ochrony praw, pozbawiony nadmiernych formalności, a jednocześnie pozwalający praktycznie w każdej dziedzinie prawa zakończyć spór ugodowo bez ingerencji sądu.

  Naczelne zasady mediacji

 • dobrowolność - strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym
 • bezstronność - strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo
 • poufność - przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą
 • neutralność - mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony
 • akceptowalność - strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia
 • Zalety mediacji

 • służy zachowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich, sprzyja kontynuowaniu współpracy między podmiotami gospodarczymi
 • pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań
 • zapewnia stronom możliwość decydowania o ostatecznym losie konfliktu
 • spotkanie stron w neutralnym miejscu
 • brak sformalizowanych procedur występujących w sądzie
 • zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron sporu
 • przebieg mediacji jest elastyczny i uzależniony od woli i aktywności stron
 • koszty postępowania mediacyjnego sąd niższe od kosztów postępowania sądowego
 • Koszty mediacji

 • mediacja umowa - koszty mediacji określone są indywidualnie w umowie o mediację, jaką strony zawierają z mediatorem
 • mediacji sądowej - określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2016r. poz. 921)
 • Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z podstaw prawa dla przedsiębiorców, w tym z prawnych aspektów funkcjonowania firmy:

 • zasad tworzenia i analizy umów w obrocie gospodarczym
 • dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej i pozasądowej (mediacja)
 • odzyskiwania należności (przedawnienia zobowiązań, zabezpieczanie przyszłych należności – rodzaje i ich efektywność, postępowanie egzekucyjne)

 • Tematyka szkoleń przeprowadzanych szkoleń jest dostosowana do wymagań i potrzeb Klienta. Istnieje również możliwość realizacji szkolenia specjalistycznego.

  Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.

  Emiton Group Sp. z o.o.

  wiodący dystrybutor aparatów słuchowych w województwie łódzkim

  Kancelaria Adwokacka Adwokat Mediator Karolina Wrąbel

  NIP: 508 001 08 06


  Dane adresowe

  ul. Zelwerowicza 6

  90-147 Łódź

  Dane komunikacyjne

  Tel.: +48 695 677 270

  Email: kancelaria@wrabel.pl

  Social Media

  Strona Kancelarii